Workshop květen 2008

Workshop pro ARTE MU Brno byl od 7.-8.5. od 9.00 ve Bzenci - Kolonii.
Ubytování na hotelu Junior - Bzenec. Tel.: 518 384 527 nebo www.hotelbzenec.cz